Low Chee Seng
ประธานบริษัท

คุณ Low Chee Seng ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท Lumina Systems Pte.Ltd. ทั้งนี้ท่านประธานยังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ Teliwave Teligate Hong Kong, Teliport อีกด้วย

ท่านเคยดรับตำแหน่งรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Asia for Creative Technology เป็นเวลากว่า 9 ปี ก่อนหน้านั้นท่านเคยเป็น Brand Manager ให้กับ IBM ภูมิภาคเอเชียใต้ ท่านประธาน Low จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาลัย National University ประเทศสิงคโปร์และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาลัย Cranfield University

Mark Soh Eng Kuang
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณ Mark Soh Eng Kuang ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท Lumina Systems Pte. Ltd. ก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท Lumina Systems Pte Ltd ท่านเคยดำรงตำแหน่งรองประธานของ Achieva Limited ในปี 1994 ท่านรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัท Dupont Singapore Elcectronics Division (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น FCI Pte Ltd) อีกทั้งยังเคยเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัท Behn Meyer Pte Ltd.

คุณ Soh จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาลัย National University ประเทศสิงคโปร์และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จากมหาลัย University of San Francisco

Kimba Lau Kim Fai
ผู้อำนวยการ

คุณ Kimba Lau เข้ามาร่วมงานกับ Lumina Systems ในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2009 ท่านเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ การขยายตลาด และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ

ก่อนเข้ามาร่วมงานกับ Lumina Systems คุณ Lau เคยรับหน้าที่ควบคุมและกัดการการจำหน่าย Semiconductors จากบริษัท Achieva Components China Limited และ Edal Electronics Co.,Ltd ทั้งในประเทศจีนและฮ่องกง และก่อนหน้านั้นท่านเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคให้กับบริษัท Freescale Inc.(ก่อตั้งโดย Motorola) และ Skyworks Inc (ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก Conexnt) อีกทั้งเคยมีตำแหน่งรองประธานบริษัท Siemens Components (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Infineon) ดูแลธุรกิจประเทศจีนและฮ่องกง คุณ Lau จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม) จากมหาลัย Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

 

Lum Siak Foong
ผู้อำนวยการ

คุณ Lum Siak Foong ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Lumina Systems Pte Ltd ซึ่งมีหน้าที่ควมคุมฝ่าย OE และจัดการดูแลฝ่ายปฏิบัติการโดยรวมของบริษัท ท่านเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ OE และเป็นผู้การประสานงานกับ Dialight Corporation ท่านเป็นผู้นำทีมพัฒนาธุรกิจในภูมิภาค ASEAN ให้ทั้ง Dialight Lighting และ Dialight Component

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับ Lumina Systems คุณ Lum เคยอยู่ริษัท Creative Technology และทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ supply chain อีกทั้งยังเคยรับผิดชอบฝ่ายงานอื่นๆใน Creative Technology เช่น วางแผนการจำหน่ายสินค้าทั่วโลก ฝ่ายผลิต และ reverse logistics และเคยรับตำแหน่งผู้จัดการไลน์ผลิต R&D ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ วิศกรรมและระบบดูแลรักษา

ท่านมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม SCM นานกว่า 30 ปี

ทีมผู้บริหาร

Kimba Lau Kim Faiกรรมการผู้จัดการ / (รักษาการ) ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาดด
Lum Siak Foong
ผู้อำนวยการ, ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ