Low Chee Seng
Chủ tịch

Ông Low Chee Seng là Chủ tịch của Lumina Systems Pte. Ltd. Ông cũng là Giám đốc của Teliwave, Teligate Hong Kong, Teliport.

Ông từng là Phó chủ tịch cấp cao và là Tổng giám đốc của Công ty Công nghệ sángtạo Châu Á (9 năm). Trước đó, ông là Giám đốc thương hiệu tại khu vực Nam Á cho IBM (12 năm). Ông Low có bằng Cử nhân Khoa học từ Đại học Quốc gia Singapore và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Cranfield.

Mark Soh ENG Kuang
Giám đốc điều hành

Ông Mark Soh Eng Kuang là Giám đốc điều hành của Lumina Systems Pte. Trước khi gia nhập Lumina Systems Pte Ltd, ông từng là Phó chủ tịch của Achieva Limited. Năm 1994, ông Soh là Giám đốc bán hàng c Dupont Singapore Electronics Division (nay là FCI Pte Ltd). Ông cũng từng là Giám đốc Tiếp thị tại Behn Meyer Pte. Ltd.

Ông Soh có bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Quốc gia Singapore và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học San Francisco.

Kimba Lau Kim Fai
Giám đốc

Ông Kimba Lau gia nhập Lumina Systems với tư cách là thành viên hội đồng quản trị từ năm 2009. Ông là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và phát triển của Lumina Systems, chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, chiến lược và định hướng cho công ty.

Trước khi gia nhập Lumina Systems, ông Lau đã quản lý Doanh nghiệp Phân phối Chất bán dẫn tại Trung Quốc và Hồng Kông cho Achieva Components China Limited và Edal Electronics Co. Ltd. Trước đó, ông là Giám đốc bán hàng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho Freescale Inc. , Skyworks Inc. (được tách ra bởi Conexnt) và Phó Chủ tịch của Siemens Components (tách ra để trở thành Infineon), chịu trách nhiệm kinh doanh ở Trung Quốc và Hồng Kông. Ông cũng đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Philips Semiconductor (hiện là NXP Semiconductor) trong 13 năm.
Ông Lau có Bằng danh dự về Kỹ thuật điện toán của Đại học Victoria Manchester, Anh và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

 

Lum Siak Foong
Giám đốc

Ông Lum Siak Foong là Giám đốc Kinh doanh và Điều hành của Lumina Systems Pte Ltd, và chịu trách nhiệm kinh doanh mảng OE  và chịu trách nhiệm các chức năng hoạt động tổng thể. Ông là động lực thúc đẩy mảng kinh doanh OE cho công ty và là đầu mối liên lạc kinh doanh quan trọng với Dialight Corporation. Ông dẫn đầu việc phát triển kinh doanh đèn LED Dialight và linh kiệ tại khu vực ASEAN.

Trước khi gia nhập Lumina Systems, ông Lum đã làm việc với Creative Technology và chịu trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng châu Á. Ông cũng đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Creative Technologies từ việc lập kế hoạch kinh doanh, phân phối toàn cầu, sản xuất và hậu cần. Ông cũng đã làm việc cùng với Hewlett Packard trong 10 năm về quản lý dòng sản phẩm, R&D, tự động hóa sản xuất, kỹ thuật và bảo trì.

Đội ngũ quản lý

Kimba Lau Kim Fai
Giám đốc điều hành / Kiêm Giám đốc, Bán hàng & Tiếp thị
Lum Siak Foong
Giám đốc, Bán hàng và Điều hành