Trụ sở chính Nam Á

Lumina Systems Pte. Ltd.
33 Ubi Ave 3, #07-72, Vertex Tower A, Singapore 408868
Thư điện tử: sales_singapore@luminasystems.net
Điện thoại: (65) 6578 7140
Fax: (65) 6578 7150


Trụ sở chính Bắc Á

Lumina Systems China Limited
Unit 1001, 10/F, Vanta Industrial Centre
21-23, Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Thư điện tử: sales_china@luminasystems.net
Điện thoại: (852) 2410 8878
Fax: (852) 2410 0777

 


Văn phòng bán hàng/địa chỉ liên hệ:

Tên: Lumina Singapore Sales
Thư điện tử: sales_singapore@luminasystems.net
Điện thoại: (65) 6578 7140
Tên: Lumina Shanghai Sales
Thư điện tử: sales_shanghai@luminasystems.net
Điện thoại: (86) 138 0198 2462
Tên: Lumina Malaysia Sales
Thư điện tử: sales_malaysia@luminasystems.net
Điện thoại: (65) 6578 7140
Tên: Lumina Beijing Sales
Thư điện tử: sales_beijing@luminasystems.net
Điện thoại: (86) 139 0111 6708
Tên: Lumina Đài Loan bán hàng
Thư điện tử: sales_taiwan@luminasystems.net
Điện thoại: (886) 953 838 593
Tên: Lumina Korea Sales
Thư điện tử: sales_korea@luminasystems.net
Điện thoại: (82) 2 2026 1775
Tên: Lumina Hong Kong Sales
Thư điện tử: sales_hongkong@luminasystems.net
Điện thoại: (852) 2410 8878
Tên: Lumina Vietnam Sales
Thư điện tử: sales_vietnam@luminasystems.net
Điện thoại: (84) 94 910 7979
Tên: Lumina Thailand Sales
Thư điện tử: sales_thailand@luminasystems.net
Điện thoại: (66) 84 771 8042