บริษัท Dialight เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหลอดไฟ SMART LED ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมออกอย่างต่อเนื่องในการทำให้แสงสว่าง มีประสิทธิภาพและความทนทาน เพื่องานติดตั้งไฟคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และสถานที่อาจเกิดอันตรายโดยเฉพาะ
นี่เป็นผลผลลัพธ์จากการที่เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ solid-state ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพิ่มความปลอดภัย กำจัดได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนนี่คือบางส่วนของโซลูชั่นที่เรานำเสนอ:

Hazardous Location Solutions
Industrial Location Solutions
Infrastructure Solutions
Dialight Controls
Architectural Solutions
Case Studies