This post is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified)) ไทย (Thai)

Dialight là thương hiệu hàng đầu nổi tiếng trong ngành công nghiệp về các tín hiệu giao thông dựa trên đèn LED. Các thiết bị này sử dụng năng lượng dưới 90% và kéo dài lâu hơn gấp 10 lần so với đèn sợi đốt. Các sản phẩm của Dialight đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật tín hiệu giao thông ITE LED mới nhất bao gồm ITE VTCSH; Caltrans; và nhiều thông số kỹ thuật DOT của các tiểu bang và thành phố khác. Ngoài ra, sản phẩm LED của Dialight được chứng nhận đầy đủ của FAA, tuân theo luật Giao thông vận tải Canada và ICAO. Chúng tôi cung cấp các giải pháp sau đây.

Tín hiệu đèn LED Khu vực nguy hiểm (EX-Proof)
Tín hiệu đèn LED xe cộ
Tín hiệu đèn LED quan sát.